Companiile de Stat din România Înregistrează Datorii de Aproape 20 de Miliarde de Lei la Buget în 2023

Companiile de Stat din România Înregistrează Datorii de Aproape 20 de Miliarde de Lei la Buget în 2023

Conform datelor furnizate de Administrația Națională a Finanțelor Publice (ANAF), companiile de stat din România se confruntă cu o povară financiară semnificativă, având datorii totale de aproape 20 de miliarde de lei la bugetul de stat. Aceste datorii sunt înregistrate la 1.718 operatori economici.

Din această sumă, impresionantele 13,5 miliarde de lei, reprezentând 68,11% din total, sunt arierate asupra cărora nu se poate acționa prin măsuri de executare silită, datorită unor prevederi legale care suspendă aplicarea Codului de Procedură Fiscală. Aceste prevederi includ Legea insolvenței, hotărâri judecătorești și proceduri de administrare specială, printre altele.

Sursele ANAF indică că cea mai mare pondere a acestor arierate o dețin operatorii aflați sub incidența prevederilor legale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, însumând 11,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 88,1% din obligațiile asupra cărora unitățile fiscale competente nu pot aplica măsuri de executare silită.

Așadar cei mai mari datornici înregistrați în această situație sunt:

  1. Compania Națională a Huilei, cu arierate fiscale în valoare de 5,2 miliarde de lei, aflată în insolvență din data de 28 aprilie 2015.
  2. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – MARFA” SA, cu arierate fiscale de 2,2 miliarde de lei.
  3. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., cu arierate fiscale de 1,8 miliarde de lei, aflată în insolvență din data de 14 noiembrie 2019.

Aceste trei companii cumulează 9,2 miliarde de lei arierate fiscale, aproape jumătate din totalul general de 19,8 miliarde de lei. Cu toate acestea, se subliniază importanța economico-socială a funcționării acestor companii la nivel național.

Datoriile considerabile la bugetul de stat au dus la presiuni crescânde asupra Guvernului, care acum introduce măsuri de austeritate pentru a compensa lipsa de încasări la buget. Această situație subliniază necesitatea unei gestionări mai eficiente a finanțelor și a reformelor la nivelul companiilor de stat pentru a asigura un echilibru financiar și pentru a evita impactul negativ asupra economiei naționale.
Întrebarea pertinentă este care este planul de reabilitare cu aceste companii?
Trebuie oameni cu experiența, viziune și capacitate mare de organizare, dar și cu dragoste de țara.
Unde sunt acești oameni, de ce nu-i accesam in astfel de situații?

Se menționează că în cazul unor companii nu sunt menționate datorii la anumite bugete (bugetul de stat, al asigurărilor sociale sau cel pentru șomaj), deoarece sumele respective sunt considerate mici. Cu toate acestea, CFR Marfă se evidențiază din punct de vedere al datoriilor la stat, înregistrând 1,66 miliarde de lei la bugetul de stat și sume semnificative la bugetele asigurărilor sociale și de sănătate. Asemenea situații pun sub semnul întrebării sustenabilitatea financiară a acestor companii de stat și necesitatea unor măsuri de reformă urgentă.

Hai sa acordam atenție sporită acestor coloși economici, care efectiv dezechilibrează climatul economic din România.
Hai să le dam valoare și să-i facem iarăși profitabili!