Copii cu rezultate bune și foarte bune rămân în afara sistemului de învățământ

Acesta este efectul Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională nr. 10608/26.05.2021 emisă de către Ministerul Educației și Cercetării,

Redăm mai jos documentul integral transmis către Ministerul Educației și Cercetării și institutiilor din sobordinea acestuia.

De asemenea, Instituției Avocatului Poporului i-a fost solicitata intervenția în soluționarea acestei situații de neconceput pentru sistemul nostru de învățământ.

PETIȚIE COLECTIVĂ în vederea soluționării în regim de URGENȚĂ pentru inființarea unei clase suplimentare în cadrul Liceului Teoretic “Alexandru Vlahuță”

Către

Instituția Avocatului Poporului și Ministerul Educației și Cercetării,

Stimată doamnă Avocat al Poporului, stimate domnule Ministru al Educației și Cercetării

Prin prezenta Petiție dorim să vă aducem la cunoștință situația fără procedent din sistemul educațional român, față de care vă adresăm rugămintea de a interveni în sprijinul remedierii prezentei stări de fapt

A. CREAREA UNUI SISTEM HAOTIC DE ÎNSCRIERE (‚ ADMITERE’) ÎN CLASA A V-A

Prin Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională nr. 10608/26.05.2021 emisă de către Ministerul Educației și Cercetării, s-a permis conturarea unui cadru lipsit de elocvență si coerență în organizarea examenelor de admitere în clasa a V-a, PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIA SISTEMULUI DE ÎNVĂTĂMANT.

În sprijinul afirmației noastre, vă prezentăm următoarele argumente :

 1. Procedura permite inscrierea mai multor copii, pentru clasa a V-a, decât locurile disponibile, fapt ce determină organizarea unui examen eliminatoriu cu participarea obligatorie a tuturor elevilor, inclusiv a celor care au urmat cursurile ciclului primar 0-4 la acea școală; În acest context copii care obțin rezultate sub limită se văd eliminați din acea scoală și obligați să își caute o altă școală însă, deoarece examinarea a avut loc în aceeași perioadă la toate școlile, nu se mai găsesc locuri disponibile;
 2. elevii și părinții acestora nu au avut cunoștință de modul de organizare (INEFICIENT) a acestui examen decât cu o lună înainte de organizarea acestuia. 
 3. li se permite copiilor sa se înscrie pentru susținerea examinarilor la mai multe școli, alegând ulterior școala la care vor rămâne! În schimb copii care vor să se înscrie la o școală fără examinare sunt nevoiți sa fie arondați acelei școli. 
 4. Se încureajează sistemul cumpararii vizelor de flotant, pentru asigurarea unitatii de invatamant langa zonele de interes al parintilor si copiilor! (sistemul de invatamant trebuie sa vina in sprijinul parintilor pentru a facilita organizarea programului cotidian atat la parintilor cat si al copilor)!
 5. Din modul de desfășurare (obligatoriu si eliminatoriu) al acestei testări ințelegem că este de fapt un exament de admitere in clasa a V-a iar un astfel de examen nu se anunță cu 30 de zile înainte de a avea loc. Mai mult, acești copii au parcurs mult mai multe discipline in cei cinci ani de scoala primară prin largul concurs al profesorului învățător. Acesti copii au cunoștințe temeinice de matematică, limba română, istorie, geografie etc, au calificative foarte bune și nu pot fi eliminați din școală în urma unei testări INCOMPLETE și NEREPREZENTATIVE față de cunoștințele lor la o disciplină pe care au studiat-o INCOMPLET prin largul concurs al unui profesor de limba engleză care nu și-a dat interesul în clasele 0-3 să își facă meseria deși a avut cunoștință că va preda la o clasă de nivel intensiv.

B. LIPSA DE REPREZENTATIVITATE A TESTĂRII

 1. Deși se dorește a fi un examen de evaluare a competențelor lingvistice a unei limbi moderne de circulație internațională, acesta nu a îndeplinit niciunul dintre criteriile avute în vedere de către instituțiile de profil acreditate și recunoscute la nivel național și internațional (Shakespeare School, Cambridge School of Bucharest, British School of Bucharest, GDS Learning Center etc), fiind primul an in care examinarea s-a rezumat la compozitia unui text, a caror tematica a fost in prealabil anuntată, fara testarea tuturor competentelor lingvistice ale copiilor.
 2. Examenul organizat pe data de 01.07.2021 la Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță, precum și în celelalte unități de învățământ din subordinea Ministerului de resort, s-a desfășurat incomplet și nu poate fi validat; s-a avut în vedere doar evaluarea competenței de scriere iar acest fapt (sau memorare – de la caz la caz) a creat cadrul perfect pentru ca o parte dintre candidați să transcrie un text învățat mecanic iar rezultatele au defavorizat candidații care s-au bazat pe cunsotintele proprii si propria imaginatie,  care participă de ani buni la cursurile organizate de către instituțiile mai sus amintite și care au obținut rezultate foarte bune la examinările organizate de către acestea;
 3. orice examinare lingvistică CORECTĂ are în vedere evaluarea următoarele competențe: Ascultare, Comunicare, Citire si Scriere; doar astfel o comisie de evaluatori își poate contura opinia cu privire la capacitatea lingvistică a unui elev și se poate pronunța asupra cunoștințelor reale ale acestuia;
 4. în unele cazuri (ex:Liceul Teoretic ”Alexandru Vlahuță”), școlile, pentru predarea limbilor străine la nivel intensiv, nu au asigurat copiilor cadre didactice suficient de bine pregătite profesional; în sprijinul afirmației noastre vă comunicăm faptul că, după nenumărate sesizări pe parcursul a patru ani (din clasa pregatitoare până în clasa a treia), am depus o Cerere către directorul Liceului Teoretic ”Alexandru Vlahuță” prin care am solicitat schimbarea profesorului de limba engleză deoarece copiii ne-au adus la cunoștință faptul că respectiva doamnă nu își dă interesul pentru a le dezvolta cunoștințele de limba engleză (procesul de învățare se desfășura incomplet și preponderent prin vizionarea de filme de desene animate în limba engleză). Ca urmare a situației expuse mai sus marea majoritate a părinților s-au văzut nevoiți să își înscrie copii la diverse școli private (Cambridge, Shakespeare, etc).
 5. Poate in acest fel se explica procentul mare de copii din cadrul Liceului Teoretic „Alexandru Vlahuta”, ELIMINATI ca urmare a acestui examen. In orice situatie, acest rezultat, in care marea majoritate a copiilor din acea clasa a Liceului Teoretic Alexandru Vlahuta, au fost respinsi, ar trebui sa puna niste semne de intrebare cu privire la calitatea actului didactic  asigurat de scoală pentru această disciplină și nivelul cerintelor solicitate pentru promovarea in clasa a V-a.

C. PRIVAREA DE DREPTUL CONSTITUȚIONAL LA ÎNVATATURĂ (GARANTAT PRIN ART. 32 DIN CONSTITUȚIE)

 1. În contextul modului actual de organizare a admiterii in clasa a V-a, copii RESPINȘI sunt nevoiți să caute alte școli pentru a se înscrie. Însa, datorita faptului amintit mai sus, în care examenele sunt organizate in aceeasi perioadă, se incurajeaza o vânătoare a școlilor și de susținere a examenului la mai multe școli pentru încercarea asigurării unui loc în cadrul unei instituții de învățământ gimnazial.
 2. Prin haosul generat nu se respectă dreptul copiilor care au urmat ciclul primar într-o anumită școală de a-și continua studiile în cadrul aceleiași școli.
 3. Mai mult, sunt obligați să susțină un examen ELIMINATORIU (și aici nu mă refer doar la examenul pentru evaluarea limbii moderne ci și pentru școlile gimnaziale cu alt profil – a se vedea Licelul I. L Caragiale, unde concurenta este de aproximativ 8 elevi/loc).

D. AFECTAREA ÎN PLAN PSIHOLOGIC A ELEVILOR

 1. această situație este fără precedent în sistemul de învățământ; după un an de pandemie, în care cursurile s-au organizat în condiții improprii, copii de clasa a IV-a sunt supuși unui examen eliminatoriu, unui stres și unei presiuni care le depășeste capacitatea de întelegere si puterea de a depăși acest impas;
 2. acest șoc vine tocmai în momentul în care se despart de profesorul învățător după cei cinci ani în care au crescut și s-au format sub atenta sa oblăduire; această situație are un impact emoțional puternic asupra acestora și poate fi mai ușor depășit prin forța grupului (dezamăgirea si trăirile emoționale asociate le pot afecta capacitatea de concentrare asupra actului de învățare cu efecte negative pe termen lung).

Față de cele menționate mai sus, apreciem că situația creată prin punerea în aplicare a acestei Proceduri, a acestui mod de abordare si organizare, este foarte gravă și contravine oricărei intenții declarate de a se asigura un sistem de învatamant accesibil și în interesul primordial al copiilor.

În sensul celor anterior expuse, vă adresăm rugămintea de a analiza situatia creata si a dispune în regim de urgență masurile pe care prerogativele functiei vi le permit in vederea înființarii in cadrul Liceului Teoretic ”Alexandru Vlahuță” (precum și în alte școli în care veți regăsi situații similare) a unei/unor noi clase de gimnaziu, astfel incat toti copii sa poata beneficia de dreptul la educatie într-un mediu benefic dezvoltării lor cognitive și emoționale.

Astfel vom înțelege că nu sunteți indiferenți cu privire la viitorul acestei țări și că aveți disponibilitatea, ca în cazul constatării unor disfuncționalități în cadrul sistemului de educatie, să inițiați măsuri de remediere pentru a preveni apariția unor astfel de situații care pot afecta într-un mod iremediabil o generație de copii.

Cu deosebit respect,

Părinții elevilor clasei a IV-a a Liceului Teoretic ”Alexandru Vlahuță”